Nikolai Tarasenko

Nikolai Tarasenko

Automotive photographer, car enthusiast, designer. Kyiv, Ukraine.

Automotive photographer, car enthusiast, designer. Kyiv, Ukraine.

www.facebook.com/nikolai.tarasenko